Loading Page: راه اندازی و نگهداری

O & M

محل ، بودجه یا عملکرد شما هرچه باشد ، ما راه حلی را برای شما ارائه می دهیم که با تکیه بر نوآوری و عزم راسخمان در برآوردن کیفیت، ما تضمین میکنیم که میتوانیم نتایجی عالی که فراتر از انتظارات شماست فراهم نماییم. ما دائماً در تلاش هستیم تا راه حل های جدید و بهبود یافته ای را برای شماایجاد کرده و خدمات گسترده ای ارائه نماییم لذا ضمن ایجاد رابطه ای بر اساس اطمینان، طول عمر و نتایج عالی، شما از سهولت کار با یک شریک زندگی بهره مند خواهید شد.

تیم تخصصی عملیات و نگهداری در محل ما می تواند از شرکت شما پشتیبانی کند تا تجهیزات چرخشی شما را بدون هیچ مشکلی اداره کند.

* نظارت بر شرایط

* عملکرد روزانه

*تعمیر و نگهداری پیشگیرانه

* نگهداری معمول

* پشتیبانی آن-کال (بر خط)

 

با تیم تخصصی O&M ما می توانیم تجهیزات چرخش شما را در هر کجا که واقع شده مانیتور کنیم. ما می توانیم پشتیبانی واقعی زمان را 24 ساعت شبانه روز ، هفت روز در هفته (24/7) ارائه دهیم.